ENERGIEZUINIGE WONINGEN

LEVENSLANGE BESPARING

Door energiezuinig te bouwen, profiteer je van een levenslange besparing op de energiefactuur. Energiebesparende investeringen verhogen tevens de waarde van de woning op lange termijn. Een energiezuinig gebouw is een gebouw waar zowel in de winter als in de zomer een aangenaam binnenklimaat heerst. In het gebouw heerst dag en nacht een quasi constante temperatuur. Er is sprake van een verbeterde luchtkwaliteit door ventilatie op het juiste debiet. Het energieverbruik ligt heel laag omdat er slechts een minimum aan verwarming vereist is in de winter en geen koeling in de zomer. Het energieverbruik hangt echter af van de gradatie in energiezuinigheid. Afhankelijk van deze gradatie spreken we over een lage-energiewoning of over een passiefhuis.

ik-ben-mee

ISOLATIE

Een doorgedreven isolatie is van groot belang bij een energiezuinige woning. Hiervoor zijn houtskeletwoningen perfect geschikt. Buitenwanden en dak worden geïsoleerd met nauwaansluitende ecologische isolatie om zo koudebruggen te vermijden. Verder voorziet Intopia ook in de binnenwanden en verdiepingsvloer extra geluidsisolatie om volgens het principe van massa-veer-massa de akoestiek te verbeteren.

VENTILATIE

De aanwezigheid van verse lucht met het juiste zuurstof- en vochtgehalte is onontbeerlijk in elke woning. Intopia gebruikt uitsluitend ventilatiesystemen die gecontroleerde balansventilatie met warmtewisselaar hebben. Dit is een toestel dat precies regelt in welke ruimtes lucht moet afgevoerd of aangevoerd worden. Bovendien zorgt het er voor dat de warmte van de afgevoerde lucht gebruikt wordt om de aangevoerde, verse lucht op te warmen.

LUCHTDICHTING

Terwijl doorgedreven isolatie helpt om de transmissieverliezen te beperken, zorgt luchtdicht bouwen voor het beperken van de lekverliezen. Tocht via kieren is uit den boze in een energiezuinige gebouw. Ongecontroleerde luchtstromen zorgen niet alleen voor nodeloze warmteverliezen, ze kunnen ook leiden tot condensatie van vocht in de isolatielaag. Bij Intopia passen we dan ook de laatste luchtdichtingstechnieken toe en controleren we met een luchtdichtheidsproef of alles goed is uitgevoerd.

ZONNEWINST EN ZONNEWERING

De plaatsing van glaspartijen moet goed overwogen worden. Hierbij dien je rekening te houden met de oriëntatie, positie en de oppervlakte van de glaspartijen. In de winter kan de zonnewarmte die door de vensters binnenvalt, bijdragen aan de opwarming van de woning. Intopia werkt hiervoor met schrijnwerk dat zowel de luchtdichtheid garandeert als zeer hoge isolatiewaardes haalt. Omwille van de lage warmteverliezen en de grote passieve warmtewinsten voorzien wij ook een externe zonnewering om oververhitting in de zomer tegen te gaan.

DUURZAME MATERIALEN

Intopia tracht in al haar energiezuinige woningen zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzame materialen. Niet alleen zorgt dit ervoor dat je jarenlang zorgeloos kan wonen zonder extra onderhoud, maar dat je bovendien in een gezondere leefruimte woont en de natuur minder belast.

DOORDACHTE ARCHITECTUUR

Wij werken nauw samen met architecten die zich gespecialiseerd hebben in het ontwerpen van energiezuinige houtskeletwoningen. Zij zijn in staat om de verhouding van het woonvolume ten opzichte van de buitenschil te optimaliseren en dat te combineren met een knap en persoonlijk ontwerp.

LAGE-ENERGIEWONINGEN

Een lage-energiewoning heeft een compacte bouw, goede plaatsindeling volgens de oriëntatie, dikke isolatie, goede luchtdichting en een ventilatiesysteem dat gecontroleerde balansventilatie met warmtewisselaar heeft. De jaarlijkse energievraag voor ruimteverwarming en koeling dient beperkt te blijven tot 30 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Deze manier van bouwen is ideaal voor een aanbouw, bijgebouw of extra verdieping.

voordeur-houtskeletbouw-houten-gevelbekleding energiezuinige woningen

PASSIEVE EN NUL-ENERGIEWONINGEN

Bij een passiefhuis gaan we nog een stap verder dan bij de lage-energiewoningen. Hierbij wordt er nog meer aandacht besteed aan isolatie en luchtdichting om zo het grootste deel van het jaar een constante kamertemperatuur te kunnen behouden, zonder extern verwarmingssysteem. Bij extreme buitencondities is er wél een actieve verwarmingsbron nodig. Die energievraag is echter zeer klein.

Een passieve woning voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Dit stemt overeen met 1,5 m³ gas of 1,5 liter stookolie per m²;
  2. Bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 pct. van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur);
  3. De binnentemperatuur mag over een volledig jaar gemeten niet meer dan 5% van de tijd warmer als 25°C worden.

 

Een nul-energiewoning streeft naar een volledige energie-neutraliteit voor verwarming en koeling. Om als woning als nul-energiewoning benoemd te kunnen worden, dient de woning minstens te voldoen aan de passiefhuisstandaard. Daarnaast dient ook te worden aangetoond dat de resterende netto energiebehoefte (van ≤ 15 kWh/m²jaar) volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte, hernieuwbare energie.
Drie potentiële technieken worden door de wet beschouwd als “ter plaatse geproduceerde hernieuwbare energie” m.n. een warmtepomp, thermische zonnepanelen die warm water produceren en fotovoltaïsche panelen die elektriciteit produceren.

Nieuwbouw-intopia
Scroll naar boven